GYULAI HENTESEK HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLETE

ALAPÍTVA 2008

Az Egyesület tevékenysége néhány szóban.


Gyulán, az 1800-as évek végén épült régi közvágóhídon 1985-töl működött egy üzemtörténeti gyűjtemény, mely a méltán híres Gyulai kolbász, a helyi és környékbeli húsipar történetét volt hivatott bemutatni az utókor számára.

A gyűjtemény sorsa 2007-ben megpecsételődni látszott. A tulajdonos önkormányzat döntése okán a kiállítás bezárt. Az anyagot a Békéscsabára szállították, míg az épületet eladásra kínálták.

A Gyulai Városbarátok Köre nem hagyta, hogy a Múzeum feledés homályába merüljön. Megkerestek több gyulai hentest az ötlettel, hogy alakítsanak egyesületet, és a jövőben ők működtessék a létesítményt.

Ekkor hentesmesterek közül többen is kijelentették: támogatja a Városbarátok elképzelését. Ezt követően, több mint két hónapos előkészület után, 2008 januárjában 15 fővel megalakult a Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete, amely legfőbb tevékenységeként jelölte meg a Húsipar-történeti kiállítás helyreállítását, működtetését, fejlesztését, valamint az ehhez kapcsolódó húsipari és gasztronómiai hagyományok ápolását.

A társaság tagjai között az időstől a fiatalig minden korosztály képviseli a mesterséget, és persze sokan vannak, akik mint ”civilek” vesznek részt a munkában. Gyula Város Képviselőtestülete 2008. március 27-i ülésén történelmi döntés született: a Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete csekély térítés ellenében öt évre használati jogot kapott az épületre, mely egyúttal székházukként is működik. Az egyhangú döntésnek köszönhetően önkormányzati finanszírozásban az épületen kívül belül felújítási munkák kezdődtek és június 16-án be is fejeződtek. Július végén, miután visszakerültek a régi kiállítási tárgyak, a Hagyományőrző Hentesek elkezdhették az eszközök felújítását, a kiállítás helyreállítását és berendezését. Az ezt követő időszakban az egyesületi munka a kolbászkészítés és a disznóvágás helyett festésből, drótkefézésből és takarításból állt.

Több hónapos fáradtságos és önzetlen munka gyümölcse lett az a színvonalas, megújult kiállítás, melyet október 1.-én, a Gyulai húsipar 140 éves évfordulóján ünnepélyes keretek között nyitottak meg a látogatók előtt. A következő években folyamatos munkával bebizonyítottuk, hogy jó kezekbe került az épület és a gyűjtemény. Az egyesület a városi civil élet szerves részévé vált, míg a múzeum az elvégzett marketing munkának köszönhetően keresett turisztikai látványossággá érett.

2009-ben, hosszas előkészítő munkát követően útjára indítottuk a Gyulai Kolbász és Sódarmustrát, a „Gyulai kolbászfesztivált”. A rendezvény 2018-as megszűnéséig meghatározó része volt a város turisztikai kínálatának. Alaptevékenységünk céljaként vállalva, kisebb-nagyobb produkciókkal – több esetben társrendezőként – folyamatosan megjelentünk szakmai és gasztronómiai rendezvényeken, belföldön és külföldön, többek közt Gyula testvérvárosában Ditzingenben, Erdészben, Szerbiában és az országhatáron belül is. Ezeken egyre több sikerben, elismerésben és persze díjban is volt és van részünk.

A 2010-es évben fejlődésünk új szakaszba lépett, ugyanis decembertől, mint közhasznú egyesület végezzük munkánkat. Szintén ettől az évtől végre lehetőségünk volt az NCA pályázaton is elindulni, és működési támogatásra pályázni, hiszen addig csak helyi támogatásból és saját erőből gazdálkodott a társaság. A csapat létszáma mára több mint 50 főre gyarapodott. A megalakulás kori szakmai összetétel mára teljesen megváltozott, hiszen köszönthetünk sorainkban „kolbászkirályt”, Olimpiai bajnok mesterszakácsot, de erdészt és védőnőt is. Az érdeklődés nagyon széleskörű, így a létszám is folyamatosan bővül. Talán nem túlzás azt állítani, hogy Gyula civil életében is vezető szerepet tölt be Egyesületünk. Ennek megfelelően csatlakoztunk több helyi civil szervezethez, szövetséghez is. Megalakulásunk óta jó kapcsolatot ápolunk „testvérklubbunkal”, a Csabai Kolbászklubbal és az időközben megalakult Orosházi Kolbászklubbal valamint a Thüringiai kolbász egyesülettel. Tagjai vagyunk több gasztronómiai szervezetének is, hiszen a gasztronómia nem a konyhában és a terített asztalnál, hanem sokkal korábban, már az ügyes hentesek keze alól kikerülő alapanyag előkészítésekor kezdődik.

2011 nyarától nem csak beszélünk róla, hanem saját, hagyományőrző Gyulai páros kolbászt is készítünk, amit a Kolbász Múzeumban meg is lehet vásárolni. Az egyesületi székház és Múzeum számtalan találkozó, bemutató, családi esemény helyszínéül szolgált az elmúlt időszakban. Továbbra is szeretnénk a hagyományokat folytatni és különféle programokkal még színesebbé, érdekesebbé tenni.

A 2018-ban 10 éves fennállásunk alatt végzett munkával több tízezer érdeklődőt ismertettük megy a gyulai tradíciókkal. Sikerült, többek között különféle pályázatoknak és támogatóknak köszönhetően stabil anyagi és szakmai hátteret is kialakítani. Természetesen szeretettel hívunk és várunk sorainkba, korra, nemre és végzettségre való tekintet nélkül minden érdeklődőt, aki elhivatottságot érez az ilyen tevékenység iránt, és tagja szeretne lenni egy jó csapatnak.